ค้นหา ปลวกคลิกดอทคอม เว็บกำจัดปลวกอันดับ 1

สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์

{ พบ 126 รายการ }

เกาะแตนเกาะแตนเกาะที่งดงามด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบ ชายหาดยาวทิวมะพร้าวเรียงราย ทางฝั่งตะวันออกของเป็นชายหาดยาวขนานกับแนวปะการังชายฝั่งเข้าชม: 865 | ความคิดเห็น: 0Tags :เกาะทะเลป่าชายเลนสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดอินทรวิหารวัดอินทรวิหารตั้งอยู่ที่แยกบางขุนพรหม ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนครเข้าชม: 810 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสถาปัตยกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวรารามตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกับวัดโพธิ์ ข้ามเรือได้ที่ท่าเตียน เป็นวัดที่มีมาตั้เข้าชม: 833 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดโบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนบำรุงเมืองเข้าชม: 810 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสถาปัตยกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)อยู่นอกกำแพงเมือง ริมคลองมหานาค ตรงที่บรรจบกับคลองบางลำพู เดิมเป็นวัดเก่าชื่อว่า "วัดสะแก"เข้าชม: 812 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามตั้งอยู่ติดกับด้านเหนือสวนสราญรมย์ มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ เป็นวัดที่มีเนื้อที่เล็กมากเข้าชม: 831 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสถาปัตยกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามอยู่ที่ถนนเฟื่องนคร เป็นวัดที่มีเสมาขนาดใหญ่ทำเป็นเสาศิลาสลักรูปเสมาธรรมจักรอยู่บนเสาตั้งอยู่ที่กำแพงวัดทั้ง 8 ทิศเข้าชม: 805 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถาปัตยกรรม

วัดราชนัดดารามวัดราชนัดดารามวัดราชนัดดาราม อยู่ที่ถนนมหาไชย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2389เข้าชม: 801 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณสถาน

วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหารวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อยเข้าชม: 810 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดพระศรีมหาอุมาเทวีวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นวัดในศาสนาพราหมณ์ฮินดู นิกายศักติเข้าชม: 822 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างขึ้นเมื่อสมัยราชกาลที่ 3เข้าชม: 814 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ตั้งอยู่ถนนสละชีพ ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด เป็นศิลปะเแบบลพบุรี สร้างขึ้นในสมัย ร.ต.อำนวย ไทยานนท์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขเข้าชม: 846 | ความคิดเห็น: 0Tags :สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ศาลพ่อตาหินช้างศาลพ่อตาหินช้างตั้ง อยู่ที่หมู่ 2 ตำบลสลุย อยู่ริมเชิงเขาติดกับถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 453เข้าชม: 810 | ความคิดเห็น: 0Tags :สิ่งศักดิ์สิทธิ์

พระธาตุกุดจอกพระธาตุกุดจอกลักษณะของธาตุทั้งสององค์เป็นสถาปัตยกรรมแบบลาว มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 19-20เข้าชม: 841 | ความคิดเห็น: 0Tags :สิ่งศักดิ์สิทธิ์

พระบรมรูปทรงม้าพระบรมรูปทรงม้าพระบรมรูปทรงม้า สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2451เข้าชม: 808 | ความคิดเห็น: 0Tags :สถาปัตยกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างขึ้นพร้อมสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อแรกสร้างประกอบด้วย 3 ส่วน คือ พระมหาปราสาท พระเข้าชม: 847 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดโบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แม่น้ำราชบุรี เบญจสุทธิคงคาแม่น้ำราชบุรี เบญจสุทธิคงคาน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำสายสำคัญ 5 สาย ซึ่งใช้ในการประกอบพิธีมหามงคลต่าง ๆ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา (จากจังหวัดอ่างทอง) แม่น้ำเพชรบเข้าชม: 943 | ความคิดเห็น: 0Tags :แม่น้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดศรัทธาธรรมหรือวัดมอญวัดศรัทธาธรรมหรือวัดมอญเป็นวัดที่มีพระอุโบสถเป็นจุดเด่นสร้างโดยพระครูสมุทรวิสุทธิวงศ์ (อดีตเจ้าอาวาส) เมื่อ พ.ศ. 2535 พระอุโบสถทำด้วยไม้สักทองผนังฝังมุกทเข้าชม: 810 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดบ้านแหลม หรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารวัดบ้านแหลม หรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของไทย ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ศูนย์รวมศรัทธาและที่ยึดเหนี่ยวจิตเข้าชม: 824 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์

งานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า ลำปางงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า ลำปางงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า ลำปาง ครั้งที่ 10 วันที่ 1 - 5 เมษายน 2552 ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปางเข้าชม: 953 | ความคิดเห็น: 0Tags :ททท.ประเพณี

หน้า : 1234567

Check E-mail กำจัดปลวก
บริษัททัวร์{ พบ 33 รายการ }

บริษัท ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์ จำกัดทัวร์นำเที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล ราคาคนไทย โดยคนภูเเข้าชม: 1403 | ความคิดเห็น: 0

เชียงใหม่วันเดอร์แลนด์ ทราเวลบริษัททัวร์ชั้นนำของภาคเหนือ นำเที่ยวทั่วภาคเหนือ เชียงใหม่ เข้าชม: 1345 | ความคิดเห็น: 0

Travel Spree www.travelspreetour.comรับจัดนำเที่ยว ทั่วไทยและต่างประเทศ ทัวร์ไทยสำหรับชาวต่างชาตเข้าชม: 1349 | ความคิดเห็น: 0

วินนิ่งทัวร์เที่ยวลาวใต้โดยคนพื้อนที่นำเที่ยวโดยตรง ประสบการณ์ยาวนาน บริเข้าชม: 1318 | ความคิดเห็น: 0

เที่ยวลาวใต้กับทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสักมีรถตู้นำเที่ยวที่อุบลและ กทม.ให้เช่า มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่เข้าชม: 1355 | ความคิดเห็น: 0

สไมล์ไทยทัวร์บริการนำเที่ยว เช่ารถตู้ 24 ชม.เข้าชม: 1357 | ความคิดเห็น: 0

บริษัท คูลทริป ทราเวล จำกัดบริการรับจัดนำท่องเที่ยว ในประเทศ และ ต่างประเทศ รับจองที่เข้าชม: 1317 | ความคิดเห็น: 0

ทัวร์กันเอง"ทัวร์กันเอง" บริการนำเที่ยว จัดทัวร์ ท่องเที่ยวในเข้าชม: 1357 | ความคิดเห็น: 0

CK.41 Tours Co.,LtdLondon 12000 ไป เกาหลี 14700 ไป กลับ ราคายังไม่รวมภาษี และจเข้าชม: 1663 | ความคิดเห็น: 0

mytourstationทัวร์ต่างประเทศ Tour ทัวร์พม่า ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เข้าชม: 1370 | ความคิดเห็น: 0