ค้นหา ปลวกคลิกดอทคอม เว็บกำจัดปลวกอันดับ 1

พระอุโบสถพระอุโบสถ

{ พบ 197 รายการ }

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเข้าชม: 786 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดโบราณสถาน

วัดอินทรวิหารวัดอินทรวิหารตั้งอยู่ที่แยกบางขุนพรหม ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนครเข้าชม: 787 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสถาปัตยกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดอัปสรสวรรค์วรวิหารวัดอัปสรสวรรค์วรวิหารตั้งอยู่ที่แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญเข้าชม: 795 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสถาปัตยกรรม

วัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวรารามตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกับวัดโพธิ์ ข้ามเรือได้ที่ท่าเตียน เป็นวัดที่มีมาตั้เข้าชม: 791 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดโบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ถ้ำพระพุทธถ้ำพระพุทธตั้ง อยู่บริเวณวัดถ้ำพระพุทธ ตำบลหนองบัว บริเวณปากถ้ำมีพระนอนองค์ใหญ่ และพระยืนทรงเครื่องประดับพระเศียรด้วยเทริดเข้าชม: 795 | ความคิดเห็น: 0Tags :ถ้ำ

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามอยู่ที่ถนนเฟื่องนคร เป็นวัดที่มีเสมาขนาดใหญ่ทำเป็นเสาศิลาสลักรูปเสมาธรรมจักรอยู่บนเสาตั้งอยู่ที่กำแพงวัดทั้ง 8 ทิศเข้าชม: 778 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถาปัตยกรรม

วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหารวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อยเข้าชม: 784 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์พระครูสุวรรณประดิษฐ์การ หรือหลวงพ่อจ้อย เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคใต้เป็นผู้บุกเบิกสร้างขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525เข้าชม: 795 | ความคิดเห็น: 0Tags :พระอุโบสถภูเขาเจดีย์

วัดประเดิมวัดประเดิมแหล่งโบราณคดีเมืองชุมพรเก่า ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จากสี่แยกปฐมพร ประมาณ 6 กิโลเมตรเข้าชม: 782 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัด

วัดสวนหลวงวัดสวนหลวงเป็นพระพุทธรูปสำคัญในงานประเพณีลากพระในเทศกาลออกพรรษา โดยจะอัญเชิญสมเด็จเจ้าแม่ลาวทองประดิษฐานบน ?นมพระ? หรือ ?พนมพระ? (บุษบก)เข้าชม: 783 | ความคิดเห็น: 0Tags :พิพิธภัณฑ์โบราณสถานประเพณีประวัติศาสตร์

พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างขึ้นพร้อมสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อแรกสร้างประกอบด้วย 3 ส่วน คือ พระมหาปราสาท พระเข้าชม: 812 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดโบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์

บ้านคีรีวงบ้านคีรีวงเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวงเข้าชม: 778 | ความคิดเห็น: 0Tags :ภูเขาฟาร์มเกษตรหัตถกรรมวัด

วัดทรงเสวยวัดทรงเสวยตั้งอยู่ ณ บ้านหนองแค หมู่ที่ 1 ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2451เข้าชม: 801 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดพระอุโบสถการศึกษาโบราณสถาน

วัดเจริญสุขารามวรวิหารวัดเจริญสุขารามวรวิหารสิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พระอุโบสถที่มีศิลปะการก่อสร้างเฉพาะตัว เพดานโบสถ์เป็นรูปโค้งคล้ายประทุนเรือ ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโตลเข้าชม: 798 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสวนอาหาร

วัดเขายี่สารวัดเขายี่สารพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขายี่สาร โดยใช้อาคารศาลาการเปรียญของวัดเป็นพิพิธภัณฑ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2539 ด้วยคเข้าชม: 789 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดพิพิธภัณฑ์

วัดอัมพวันเจติยารามวัดอัมพวันเจติยารามอยู่ติดกับอุทยาน ร. 2 เป็นวัดของตระกูลราชินิกุลบางช้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 หลังวัดแห่งนี้เคยเป็นนิวาสสถานเก่าของหลวเข้าชม: 788 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดอุทยาน

วัดศรัทธาธรรมหรือวัดมอญวัดศรัทธาธรรมหรือวัดมอญเป็นวัดที่มีพระอุโบสถเป็นจุดเด่นสร้างโดยพระครูสมุทรวิสุทธิวงศ์ (อดีตเจ้าอาวาส) เมื่อ พ.ศ. 2535 พระอุโบสถทำด้วยไม้สักทองผนังฝังมุกทเข้าชม: 782 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดบางแคใหญ่วัดบางแคใหญ่ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจ กุฏิสงฆ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาว เขียนในปลายสมัยรัชกาลที่ 2 เป็นเรื่เข้าชม: 794 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดโบราณสถานโบราณวัตถุความรู้

วัดบางแคน้อยวัดบางแคน้อยเดิมอุโบสถของวัดสร้างบนแพไม้ไผ่ผูกไว้กับต้นโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ปัจจุบันวัดนี้ได้รับการบูรณะอย่างดี สิ่งที่น่าชมภายในวัด ได้แเข้าชม: 773 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสถาปัตยกรรม

วัดบ้านแลงวัดบ้านแลงภายในวัดมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่น่าสนใจเข้าชม: 787 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสถาปัตยกรรมโบราณวัตถุ

หน้า : 12345678910

Check E-mail กำจัดปลวก
บริษัททัวร์{ พบ 33 รายการ }

บริษัท ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์ จำกัดทัวร์นำเที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล ราคาคนไทย โดยคนภูเเข้าชม: 1305 | ความคิดเห็น: 0

เชียงใหม่วันเดอร์แลนด์ ทราเวลบริษัททัวร์ชั้นนำของภาคเหนือ นำเที่ยวทั่วภาคเหนือ เชียงใหม่ เข้าชม: 1268 | ความคิดเห็น: 0

Travel Spree www.travelspreetour.comรับจัดนำเที่ยว ทั่วไทยและต่างประเทศ ทัวร์ไทยสำหรับชาวต่างชาตเข้าชม: 1268 | ความคิดเห็น: 0

วินนิ่งทัวร์เที่ยวลาวใต้โดยคนพื้อนที่นำเที่ยวโดยตรง ประสบการณ์ยาวนาน บริเข้าชม: 1239 | ความคิดเห็น: 0

เที่ยวลาวใต้กับทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสักมีรถตู้นำเที่ยวที่อุบลและ กทม.ให้เช่า มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่เข้าชม: 1272 | ความคิดเห็น: 0

สไมล์ไทยทัวร์บริการนำเที่ยว เช่ารถตู้ 24 ชม.เข้าชม: 1278 | ความคิดเห็น: 0

บริษัท คูลทริป ทราเวล จำกัดบริการรับจัดนำท่องเที่ยว ในประเทศ และ ต่างประเทศ รับจองที่เข้าชม: 1247 | ความคิดเห็น: 0

ทัวร์กันเอง"ทัวร์กันเอง" บริการนำเที่ยว จัดทัวร์ ท่องเที่ยวในเข้าชม: 1285 | ความคิดเห็น: 0

CK.41 Tours Co.,LtdLondon 12000 ไป เกาหลี 14700 ไป กลับ ราคายังไม่รวมภาษี และจเข้าชม: 1585 | ความคิดเห็น: 0

mytourstationทัวร์ต่างประเทศ Tour ทัวร์พม่า ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เข้าชม: 1283 | ความคิดเห็น: 0