ค้นหา ปลวกคลิกดอทคอม เว็บกำจัดปลวกอันดับ 1

ช๊อปปิ้งช๊อปปิ้ง

{ พบ 164 รายการ }

ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาเป็นแหล่งศูนย์กลางข้อมูลการท่องเที่ยวชาวเขา และรวบรวมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเขา จำนวน 6 เผ่า คือ ม้ง เย้า มูเซอ ลีซอเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :ที่พักประเพณีช๊อปปิ้ง

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกศูนย์นี้จะจำหน่ายเครื่องเงินฝีมือชาวเขาเผ่าเย้า เช่น สร้อยคอ ต่างหู สร้อยข้อมือ กำไล แหวน หากสนใจจะชมวิธีการทำและซื้อเป็นของฝาก สาเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :หัตถกรรมช๊อปปิ้งพิพิธภัณฑ์

อำเภอแม่สายอำเภอแม่สายเป็นอำเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่า โดยมีแม่น้ำแม่สายเป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้เข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :ช๊อปปิ้งประเพณี

อำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงแสนเชียงแสนเป็นเมืองเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในภาคเหนือ เดิมชื่อ เวียงหิรัญนครเงินยาง แม้ปัจจุบันยังมีซากกำแพงเมืองโบราณ 2 ชั้น และโบราณสถาเข้าชม: 869 | ความคิดเห็น: 0Tags :โบราณสถานช๊อปปิ้ง

สบรวก (สามเหลี่ยมทองคำ)สบรวก (สามเหลี่ยมทองคำ)เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกว่า สบรวก เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ลาว พม่า บริเวณนี้เคยมีการค้าฝิ่น โดเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :ดอยที่พักช๊อปปิ้ง

ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ขี่ช้าง นั่งเกวียน มีการแสดงของช้าง การสาธิตต่าง ๆ เช่น การทำเครื่องเงิน เครื่องจักสาน การทำกระดาษสา กาเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :อุทยานดอยช๊อปปิ้งที่พัก

พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวเขาพิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวเขาจัดตั้งโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนชาวเขาเพื่อเป็นสถานที่แสดงวิถีชีวิตของชาวเขาหกเผ่าในประเทศไทย ได้แก อาข่า มูเซอ เย้า กะเหรี่ยง เข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :พิพิธภัณฑ์ประเพณีช๊อปปิ้ง

พิพิธภัณฑ์อูบคำพิพิธภัณฑ์อูบคำเป็นศูนย์อนุรักษ์มรดกล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาโบราณ ประกอบด้วยเครื่องใช้ในราชสำนักล้านนา เครื่องใช้ในราชสำนักคุ้มเจ้าแพร่ เครื่องใช้เข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :พิพิธภัณฑ์ช๊อปปิ้งความรู้ประเพณี

ท่าเรือบั๊กท่าเรือบั๊กจุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย - ลาว ริมฝั่งแม่น้ำโขง มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ นักทเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :ช๊อปปิ้ง

การท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว-พม่าการท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว-พม่าจุดผ่านแดนจังหวัดเชียงรายมี 3 จุด คือ 1. ด่านอำเภอเชียงแสน ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว 2. ด่านอำเภอเชียงของเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :ช๊อปปิ้ง

เจเจ มาร์เก็ต เชียงใหม่เจเจ มาร์เก็ต เชียงใหม่จำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดในบรรยากาศแบบ Open Air คล้ายตลาดนัดจตุจักรในกรุงเทพฯ หรือสยามสแควร์ ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 500 ร้าน เปิดตัเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :ช๊อปปิ้งกิจกรรม

หมู่บ้านทำเครื่องเงินหมู่บ้านทำเครื่องเงินผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเครื่องเงิน เช่น หีบบุหรี่ ช้อนส้อม ถาดผลไม้ เชี่ยนหมาก ฯลฯ มีลวดลายประณีตบรรจง นอกจากนี้ยังมีโรงงาเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :ช๊อปปิ้งประเพณี

สันกำแพงสันกำแพงมีชื่อเสียงในด้านการทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย มีคุณภาพดี ราคาถูก เหมาะสำหรับเป็นของที่ระลึกแก่ญาติสนิทมิตรสหาย มีโรงงานทอผ้าให้นักท่องเทีเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :ประเพณีกิจกรรมช๊อปปิ้ง

สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549ตั้งอยู่บริเวณที่เคยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเมื่อปี 2549 ที่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์กลางการเรียนรู้เข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :กิจกรรมช๊อปปิ้ง

สวนส้มธนาธรสวนส้มธนาธรสวนส้มธนากรนัมเบอร์ 1 สายน้ำผึ้ง ส้มฟรีมองต์ ส้มโอเชี่ยนฮันนี่ไร้เมล็ด ส้มผิวทอง ที่สลับกันออกผลตลอดทั้งปี บนพื้นที่กว่า 700 ไร่ โเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :ช๊อปปิ้งแม่น้ำ

สวนส้ม ไทย อโกร แพลนเทค (สวนส้ม T.A.P.)สวนส้ม ไทย อโกร แพลนเทค (สวนส้ม T.A.P.)ปลูกสัมพันธ์สายน้ำผึ้ง จะมีผลดกประมาณเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ นอกจากเป็นสวนส้มแล้วยังมีสวนดอกไม้ และสนามเด็กเล่น ร้านขายผลิตภัณฑเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :ช๊อปปิ้งดอย

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศโดยคุณปัณฑร ทีรคานนท์ เมื่อปี พ.ศ. 2547 เป็นที่รวบรวมศิลปะวัตถุและเทวปฏิมากรรม ที่เป็นของสะสมของคุณปัณฑรที่ได้เริ่มสะสมมาตั้งแต่ปีเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :พิพิธภัณฑ์ช๊อปปิ้ง

บ้านร้อยอันพันอย่างบ้านร้อยอันพันอย่างบ้าน 100 อัน 1000 อย่าง เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่รวบรวมงานแกะสลักไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้สัก งานแต่ละชิ้นได้รับการแกะสลักอย่างวิจิตรบรเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :พิพิธภัณฑ์ช๊อปปิ้ง

บ้านถวายบ้านถวายมีโรงงานผลิตไม้แกะสลักเพื่อจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง มีชื่อเสียงในการทำผลิตภัณฑ์เลียนแบบของเก่า ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมการผลิตและซื้เข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :ช๊อปปิ้ง

ถนนคนเดินเชียงใหม่ถนนคนเดินเชียงใหม่กาดกลางคืน จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า ของแต่งบ้าน เพลิดเพลินไปกับการแสดงทางวัฒนธรรมเข้าชม: 869 | ความคิดเห็น: 0Tags :ช๊อปปิ้งกิจกรรมประเพณี

หน้า : 123456789

Check E-mail กำจัดปลวก
บริษัททัวร์{ พบ 33 รายการ }

บริษัท ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์ จำกัดทัวร์นำเที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล ราคาคนไทย โดยคนภูเเข้าชม: 870 | ความคิดเห็น: 0

เชียงใหม่วันเดอร์แลนด์ ทราเวลบริษัททัวร์ชั้นนำของภาคเหนือ นำเที่ยวทั่วภาคเหนือ เชียงใหม่ เข้าชม: 872 | ความคิดเห็น: 0

Travel Spree www.travelspreetour.comรับจัดนำเที่ยว ทั่วไทยและต่างประเทศ ทัวร์ไทยสำหรับชาวต่างชาตเข้าชม: 871 | ความคิดเห็น: 0

วินนิ่งทัวร์เที่ยวลาวใต้โดยคนพื้อนที่นำเที่ยวโดยตรง ประสบการณ์ยาวนาน บริเข้าชม: 874 | ความคิดเห็น: 0

เที่ยวลาวใต้กับทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสักมีรถตู้นำเที่ยวที่อุบลและ กทม.ให้เช่า มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่เข้าชม: 873 | ความคิดเห็น: 0

สไมล์ไทยทัวร์บริการนำเที่ยว เช่ารถตู้ 24 ชม.เข้าชม: 870 | ความคิดเห็น: 0

บริษัท คูลทริป ทราเวล จำกัดบริการรับจัดนำท่องเที่ยว ในประเทศ และ ต่างประเทศ รับจองที่เข้าชม: 870 | ความคิดเห็น: 0

ทัวร์กันเอง"ทัวร์กันเอง" บริการนำเที่ยว จัดทัวร์ ท่องเที่ยวในเข้าชม: 870 | ความคิดเห็น: 0

CK.41 Tours Co.,LtdLondon 12000 ไป เกาหลี 14700 ไป กลับ ราคายังไม่รวมภาษี และจเข้าชม: 869 | ความคิดเห็น: 0

mytourstationทัวร์ต่างประเทศ Tour ทัวร์พม่า ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เข้าชม: 869 | ความคิดเห็น: 0