ค้นหา ปลวกคลิกดอทคอม เว็บกำจัดปลวกอันดับ 1

โบราณสถานโบราณสถาน

{ พบ 435 รายการ }

วัดรัตนาราม หรือ วัดแก้ววัดรัตนาราม หรือ วัดแก้ววัดแก้วเป็นวัดเก่าแก่ ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่าเจดีย์วัดแก้วสร้างสมัยเดียวกับเจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยา คือระหว่างพุเข้าชม: 2598 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดเจดีย์โบราณสถานสถาปัตยกรรม

แหล่งโบราณคดีบ้านดงน้ำบ่อแหล่งโบราณคดีบ้านดงน้ำบ่อตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 334 เข้าทางสถานีเขาสูงเข้าชม: 2715 | ความคิดเห็น: 0Tags :ภูเขาประวัติศาสตร์ประเพณีโบราณสถาน

เมืองขีดขิน เมืองเสนาราชนคร หรือ เมืองปรันตปะเมืองขีดขิน เมืองเสนาราชนคร หรือ เมืองปรเมืองขีดขิน เมืองเสนาราชนคร หรือ เมืองปรันตปะ เป็นเมืองโบราณสมัยขอมเข้าชม: 3587 | ความคิดเห็น: 0Tags :โบราณสถานแม่น้ำ

พระตำหนักธารเกษมพระตำหนักธารเกษมตั้งอยู่ริมธารทองแดงซึ่งเป็นลำธารไหลผ่านพระพุทธบาท เป็นที่ซึ่งมีแมกไม้ร่มรื่น เป็นที่สำราญพระราชหฤทัย พระตำหนักสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศเข้าชม: 2619 | ความคิดเห็น: 0Tags :โบราณสถานพิพิธภัณฑ์แม่น้ำ

โบราณคดีวัดโมคลานโบราณคดีวัดโมคลานเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายขนาดใหญ่มาก่อน อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12?14เข้าชม: 2518 | ความคิดเห็น: 0Tags :โบราณสถานวัด

วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ)วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ)วัดเทพเจริญ ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อปี 2479เข้าชม: 3889 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัด

กู่แดงกู่แดงปัจจุบันคงเหลือเพียงฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ก่อสูงด้วยศิลาแลง มีร่องรอยบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ด้านเข้าชม: 3069 | ความคิดเห็น: 0Tags :สถาปัตยกรรม

แหล่งโบราณคดีเขาคาแหล่งโบราณคดีเขาคาเป็นศาสนสถานสำคัญในลัทธิไศวนิกาย ซึ่งเคารพนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุดเข้าชม: 3242 | ความคิดเห็น: 0Tags :ศาลาโบราณสถานโบราณวัตถุประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆตั้งอยู่บริเวณหลังพระที่นั่งอนันตสมาคม ในเขตพระราชวังดุสิต เป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เดิมตั้งอยู่บนเกาะสีชัง สร้เข้าชม: 4355 | ความคิดเห็น: 0Tags :สถาปัตยกรรมโบราณสถานพิพิธภัณฑ์

เขาพระตำหนักหรือเขาพระบาทเขาพระตำหนักหรือเขาพระบาทบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาพระบาท อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และจุดชมวิว...เข้าชม: 3125 | ความคิดเห็น: 0Tags :ภูเขาวัดโบราณสถานประวัติศาสตร์

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถานดอนเจดีย์ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2542 จังหวัดกาญจนบุรีและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศได้บริจาคเงินสมทบทุนสร้าเข้าชม: 2160 | ความคิดเห็น: 0Tags :

หอพระอิศวรหอพระอิศวรเป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย เป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของพระอิศวร และฐานโยนิเข้าชม: 2478 | ความคิดเห็น: 0Tags :โบราณสถานพิพิธภัณฑ์

หอพระนารายณ์หอพระนารายณ์เป็นเทวรูปที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าชม: 3124 | ความคิดเห็น: 0Tags :โบราณสถานพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุ

สำนักศิลปและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชสำนักศิลปและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีที่ขุดค้นพบในนครศรีธรรมราชเข้าชม: 2983 | ความคิดเห็น: 0Tags :โบราณสถานศูนย์วัฒนธรรมโบราณวัตถุวัด

พระราชวังเดิมพระราชวังเดิมตั้งอยู่ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์เข้าชม: 2467 | ความคิดเห็น: 0Tags :โบราณสถานสถาปัตยกรรม

พระธาตุสวีพระธาตุสวีพระธาตุสวี ห่างจากตัวจังหวัดชุมพร ตามทางหลวงหมายเลข 41ชุมพร-หลังสวน) ประมาณ 47 กิโลเมตรเข้าชม: 3166 | ความคิดเห็น: 0Tags :โบราณสถาน

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชที่ตั้ง บริเวณทิศเหนือของสนามหน้าเมือง เนื้อที่ 2 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองออกแบบให้มีลักษณะ คลเข้าชม: 2266 | ความคิดเห็น: 0Tags :ภูเขาโบราณสถาน

วัดเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวงเป็นชุมชนโบราณ ซึ่งมีร่องรอยของเนินดิน สระน้ำ หินชิ้นส่วนของเทวสถาน แท่นเทวรูป แท่นศิวลึงค์ ที่กระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมากเข้าชม: 1592 | ความคิดเห็น: 0Tags :โบราณสถาน

วัดเขาขุนพนมและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาขุนพนมวัดเขาขุนพนมและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศมีทางแยกขวาไปอีก 2.5 กิโลเมตร วัดเขาขุนพนม เป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีเข้าชม: 1854 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดประวัติศาสตร์โบราณสถานถ้ำ

วัดสวนหลวงวัดสวนหลวงเป็นพระพุทธรูปสำคัญในงานประเพณีลากพระในเทศกาลออกพรรษา โดยจะอัญเชิญสมเด็จเจ้าแม่ลาวทองประดิษฐานบน ?นมพระ? หรือ ?พนมพระ? (บุษบก)เข้าชม: 2457 | ความคิดเห็น: 0Tags :พิพิธภัณฑ์โบราณสถานประเพณีประวัติศาสตร์

หน้า : 12345678910111213141516171819...22

Check E-mail กำจัดปลวก
บริษัททัวร์{ พบ 33 รายการ }

บริษัท ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์ จำกัดทัวร์นำเที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล ราคาคนไทย โดยคนภูเเข้าชม: 8513 | ความคิดเห็น: 0

เชียงใหม่วันเดอร์แลนด์ ทราเวลบริษัททัวร์ชั้นนำของภาคเหนือ นำเที่ยวทั่วภาคเหนือ เชียงใหม่ เข้าชม: 13937 | ความคิดเห็น: 0

Travel Spree www.travelspreetour.comรับจัดนำเที่ยว ทั่วไทยและต่างประเทศ ทัวร์ไทยสำหรับชาวต่างชาตเข้าชม: 14646 | ความคิดเห็น: 0

วินนิ่งทัวร์เที่ยวลาวใต้โดยคนพื้อนที่นำเที่ยวโดยตรง ประสบการณ์ยาวนาน บริเข้าชม: 9294 | ความคิดเห็น: 0

เที่ยวลาวใต้กับทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสักมีรถตู้นำเที่ยวที่อุบลและ กทม.ให้เช่า มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่เข้าชม: 8701 | ความคิดเห็น: 0

สไมล์ไทยทัวร์บริการนำเที่ยว เช่ารถตู้ 24 ชม.เข้าชม: 11146 | ความคิดเห็น: 0

บริษัท คูลทริป ทราเวล จำกัดบริการรับจัดนำท่องเที่ยว ในประเทศ และ ต่างประเทศ รับจองที่เข้าชม: 8272 | ความคิดเห็น: 0

ทัวร์กันเอง"ทัวร์กันเอง" บริการนำเที่ยว จัดทัวร์ ท่องเที่ยวในเข้าชม: 11243 | ความคิดเห็น: 0

CK.41 Tours Co.,LtdLondon 12000 ไป เกาหลี 14700 ไป กลับ ราคายังไม่รวมภาษี และจเข้าชม: 7011 | ความคิดเห็น: 0

mytourstationทัวร์ต่างประเทศ Tour ทัวร์พม่า ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เข้าชม: 9286 | ความคิดเห็น: 0