ค้นหา ปลวกคลิกดอทคอม เว็บกำจัดปลวกอันดับ 1

สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์

{ พบ 126 รายการ }

พระธาตุประสิทธิ์พระธาตุประสิทธิ์เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ประชาชนในท้องที่ใกล้เคียงเคารพนับถือมากเข้าชม: 761 | ความคิดเห็น: 0Tags :สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจดีย์

พระธาตุท่าอุเทนพระธาตุท่าอุเทนพระธาตุท่าอุเทน อยู่บ้านท่าอุเทน ใกล้กับที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน องค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมคล้ายพระธาตุพนม สร้างเป็เข้าชม: 761 | ความคิดเห็น: 0Tags :สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถาปัตยกรรม

พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ หรือ ถ้ำดอยโตนพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ หรือ ถ้ำดอยโตนมีรอยพระพุทธบาทตั้งอยู่เหนือดอยโตน (หลังถ้ำป่าไผ่) มาแต่โบราณ ไม่มีผู้ใดพบเห็นเพราะรกไปด้วยต้นไม้ หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนาแห่งวัเข้าชม: 783 | ความคิดเห็น: 0Tags :ถ้ำ

พระธาตุดวงเดียว (เวียงเจดีย์)พระธาตุดวงเดียว (เวียงเจดีย์)ตั้งอยู่ที่บ้านสันดอยเวียง ตำบลลี้ อำเภอลี้ เป็นวัดขนาดเล็กอยู่บนเนินไม่ไกลจากตัวเมืองลี้มากนัก สิ่งปลูกสร้างในวัดรวมทั้งองค์พระธาเข้าชม: 761 | ความคิดเห็น: 0Tags :สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ศาลหลักเมืองจันทบุรีศาลหลักเมืองจันทบุรีตั้งอยู่ถนนท่าหลวง ตรงข้ามกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดเข้าชม: 754 | ความคิดเห็น: 0Tags :สิ่งศักดิ์สิทธิ์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ อยู่ในตำบลมะเขือแจ้ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 11 เลี้ยวเข้าทางหลวงสายสาย 1147 ห่างจากตัวเมืองประเข้าชม: 766 | ความคิดเห็น: 0Tags :สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ศาลเจ้าแสงธรรมศาลเจ้าแสงธรรมเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุ 100 กว่าปี ตั้งอยู่ในซอยเล็ก ๆ บนถนนพังงา สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2434 โดย หลวงอำนาจนรารักษ์ (ดันด้วด) เพื่อเป็นเข้าชม: 764 | ความคิดเห็น: 0Tags :สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้า

ศาลเจ้าปุดจ้อศาลเจ้าปุดจ้อเป็นศาลเจ้าเก่าแก่กลางเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนระนอง ติดกับศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม หรเข้าชม: 756 | ความคิดเห็น: 0Tags :สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้า

ศาลเจ้าบางเหนียวศาลเจ้าบางเหนียวอ๊ามบางเหนียว หรือ ศาลเจ้าต่าวบู้เก๊ง หรือ มูลนิธิเทพราศี เป็นศาลเจ้า เก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2447 ชาวบ้านเรียกว่า ศาลเจ้าต่าวโบ้เก๊เข้าชม: 770 | ความคิดเห็น: 0Tags :สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้า

ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยตั้งอยู่ในซอยภูธร ติดกับศาลเจ้าปุดจ้อ ตามประวัติของศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยนั้น มีความเกี่ยวข้องกับศาลเจ้าบางเหนียว กล่าวคือหลังจากเกิดไฟไหเข้าชม: 757 | ความคิดเห็น: 0Tags :สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้า

ศาลเจ้ากะทู้ศาลเจ้ากะทู้ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านกะทู้ อำเภอกะทู้ ตามประวัติในสมัยที่ชาวจีนเข้ามาเป็นกรรมกรเหมืองแร่ในภูเก็ต ได้เกิดโรคระบาดขึ้น คณะงิ้วจากเมืองเข้าชม: 758 | ความคิดเห็น: 0Tags :สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้า

ศาลหลักเมือง สระแก้วศาลหลักเมือง สระแก้วศาลหลักเมืองแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการ จัดสร้างศาลหลักเมืองประจำจังหวัดสระแก้วขึ้นเข้าชม: 773 | ความคิดเห็น: 0Tags :สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถาปัตยกรรม

วัดอนุบรรพต (เขาน้อย)วัดอนุบรรพต (เขาน้อย)โบราณสถานตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยซึ่งเป็นเขาหินปูนสูงจากพื้นประมาณ 130 เมตร มีบันไดทางขึ้น 254 ขั้น แล้วเดินขึ้นต่อไปไม่ไกลก็จะถึงบริเเข้าชม: 763 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดนครธรรมวัดนครธรรมเดิมมีชื่อว่า "วัดสระลพ" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนครธรรม เพื่อให้เป็นมงคลนามแก่ พระครูวิวัฒน์นครธรรมเข้าชม: 776 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พระสยามเทวาธิราชจำลองพระสยามเทวาธิราชจำลองอยู่หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภออรัญประเทศ มีความสูง 1.29 เมตร เป็นรูปจำลองพระสยามเทวาธิราช สร้างโดยพระอุทัยธรรมธารี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไเข้าชม: 763 | ความคิดเห็น: 0Tags :อนุสรณ์สถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พุทธอุทยานวัดชากใหญ่พุทธอุทยานวัดชากใหญ่มีประติมากรรมที่แสดงเรื่องราวในพุทธประวัติ และตอนแสดงธรรมโปรดบุคคลต่างๆซึ่งล้วนมีลักษณะที่สวยงามเข้าชม: 771 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ศาลเจ้าพ่อเสือศาลเจ้าพ่อเสือลักษณะอาคารสร้างตามรูปแบบศาลเจ้าที่นิยมทางภาคใต้ของจีน เทพเจ้าประจำศาล คือ " เสียนเทียนซั่งตี้ "เข้าชม: 762 | ความคิดเห็น: 0Tags :สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อจะสร้างบ้านเมืองต้องมีการฝังเสาหลักเมืองเข้าชม: 760 | ความคิดเห็น: 0Tags :สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถาปัตยกรรม

ศาลท้าวมหาพรหมศาลท้าวมหาพรหมศาลท้าวมหาพรหม ตั้งอยู่หน้าโรงแรมเอราวัณเข้าชม: 757 | ความคิดเห็น: 0Tags :สิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยารามอยู่ที่ถนนเจริญกรุง (ใกล้หัวลำโพง) เดิมชื่อว่า "วัดสามจีน"เข้าชม: 757 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณสถาน

หน้า : 1234567

Check E-mail กำจัดปลวก
บริษัททัวร์{ พบ 33 รายการ }

บริษัท ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์ จำกัดทัวร์นำเที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล ราคาคนไทย โดยคนภูเเข้าชม: 1206 | ความคิดเห็น: 0

เชียงใหม่วันเดอร์แลนด์ ทราเวลบริษัททัวร์ชั้นนำของภาคเหนือ นำเที่ยวทั่วภาคเหนือ เชียงใหม่ เข้าชม: 1180 | ความคิดเห็น: 0

Travel Spree www.travelspreetour.comรับจัดนำเที่ยว ทั่วไทยและต่างประเทศ ทัวร์ไทยสำหรับชาวต่างชาตเข้าชม: 1184 | ความคิดเห็น: 0

วินนิ่งทัวร์เที่ยวลาวใต้โดยคนพื้อนที่นำเที่ยวโดยตรง ประสบการณ์ยาวนาน บริเข้าชม: 1168 | ความคิดเห็น: 0

เที่ยวลาวใต้กับทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสักมีรถตู้นำเที่ยวที่อุบลและ กทม.ให้เช่า มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่เข้าชม: 1181 | ความคิดเห็น: 0

สไมล์ไทยทัวร์บริการนำเที่ยว เช่ารถตู้ 24 ชม.เข้าชม: 1185 | ความคิดเห็น: 0

บริษัท คูลทริป ทราเวล จำกัดบริการรับจัดนำท่องเที่ยว ในประเทศ และ ต่างประเทศ รับจองที่เข้าชม: 1170 | ความคิดเห็น: 0

ทัวร์กันเอง"ทัวร์กันเอง" บริการนำเที่ยว จัดทัวร์ ท่องเที่ยวในเข้าชม: 1196 | ความคิดเห็น: 0

CK.41 Tours Co.,LtdLondon 12000 ไป เกาหลี 14700 ไป กลับ ราคายังไม่รวมภาษี และจเข้าชม: 1497 | ความคิดเห็น: 0

mytourstationทัวร์ต่างประเทศ Tour ทัวร์พม่า ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เข้าชม: 1171 | ความคิดเห็น: 0