ค้นหา ปลวกคลิกดอทคอม เว็บกำจัดปลวกอันดับ 1

วิหารวิหาร

{ พบ 284 รายการ }

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนตั้งอยู่ที่ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง วัดแห่งนี้เดิมเป็นเพียงโรงเจขนาดเล็ก ต่อมาเจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ กรุงเทเข้าชม: 2021 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดร้านอาหาร

วัดดอนแก้ววัดดอนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนอันเป็นปฏิมากรรมของชาวพม่าที่มีอยู่ 3 องค์ในโลก แกะสลักจากหินอ่อนทั้งแท่ง โดยองค์แรกประดิษฐานที่ปเข้าชม: 2180 | ความคิดเห็น: 0Tags :โบราณสถานวัด

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้รับการประกาศให้เป็น "มรดกโลก" ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จากองค์การศึกษาวิทยาเข้าชม: 1834 | ความคิดเห็น: 0Tags :อุทยานโบราณสถาน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรเป็นที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่างๆ อาทิเช่น ศิลปทวารวดี ศิลปลพบุรี ศิลปรัตนโกสินทร์ โบราณวัตถุส่วนมากเป็นลวดลายปูนปั้นและลเข้าชม: 2005 | ความคิดเห็น: 0Tags :พิพิธภัณฑ์

วัดสังฆาแก้วดอนหันวัดสังฆาแก้วดอนหันประวัติตามตำนานว่า สร้างโดยพระเจ้าลวจักราช เมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 12 แต่หลักฐานที่พบแสดงว่ามีอายุอยู่ในช่วงไม่เกินพุทธศตวรรษที่ 21เข้าชม: 1781 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดโบราณสถาน

วัดพระสิงห์วัดพระสิงห์เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์องค์ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน ตามประวัติเล่าว่า เจ้ามเข้าชม: 1691 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดโบราณสถาน

วัดพระธาตุเจดีย์หลวงวัดพระธาตุเจดีย์หลวงตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน สร้างโดยพระเจ้าแสนภูเมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 19 โบราณสถานประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรเข้าชม: 1484 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดพิพิธภัณฑ์

วัดพระธาตุผาเงาวัดพระธาตุผาเงาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กตั้งอยู่บนหินก้อนใหญ่ วิหารปัจจุบันสร้างทับซากวิหารเดิม บนยอดเขาข้างหลังวัด เป็นที่เข้าชม: 223 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดความรู้

พระธาตุดอยปูเข้าพระธาตุดอยปูเข้าโบราณสถานประกอบด้วยพระวิหาร และกลุ่มเจดีย์ที่พังทลาย ก่อด้วยอิฐมีร่องรอยการตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น นอกจากนี้บนดอยเชียงเมี่ยงยังเป็เข้าชม: 1990 | ความคิดเห็น: 0Tags :โบราณสถาน

กู่พระเจ้าเม็งราย วัดงำเมืองกู่พระเจ้าเม็งราย วัดงำเมืองสิ่งที่น่าในใจภายในวัด ได้แก่ วิหาร และสถูปพญามังราย หรือ กู่พระเจ้าเม็งราย กู่นี้เป็นอนุสาวรีย์สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะเป็นที่บรรจุอัเข้าชม: 2862 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดดอยโบราณสถาน

ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง(10)ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง(10)วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร คติ ?เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล? เครื่องสักการะ ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 3 ดอกเข้าชม: 2620 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดประเพณีความรู้

ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (9)ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (9)วัดบวรนิเวศวิหาร คติ ?พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต? เครื่องสักการะ ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 3 ดอกเข้าชม: 2319 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดประเพณีความรู้

ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (6)ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (6)วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร คติ ?ชื่อเสียงโด่งดัง คนนิยมชมชอบ? เครื่องสักการะ ธูป 3 ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลวเข้าชม: 100 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดประเพณีความรู้

ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (1)ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (1)ต้นสายปลายเหตุของกิจกรรม ?ไหว้พระ 9 วัด? เกิดจากการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย ให้จัดถวายความรู้แด่พเข้าชม: 4428 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดประเพณีความรู้

ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (2)ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (2)วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร คติ ?เดินทางปลอดภัยดี มีมิตรไมตรีที่ดี? เครื่องสักการะ ธูป 3 ดอก เทียนแดงคู่ ดอกไม้พวงมาลัยเข้าชม: 1551 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดประเพณีความรู้

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยซึ่งพาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า และมาสิ้นสุดที่นี่ สิ่งที่น่าสนใจของดอยนี้ไม่เพีเข้าชม: 1911 | ความคิดเห็น: 0Tags :อุทยานน้ำตกภูเขาดอย

อาสนวิหารพระหฤทัยอาสนวิหารพระหฤทัยอาสนวิหารพระหฤทัยหรือวัดพระหฤทัย เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวคริสต์ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัเข้าชม: 1914 | ความคิดเห็น: 0Tags :ประเพณีกิจกรรมพิพิธภัณฑ์

หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจกหมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจกเป็นตำบลที่ชาวบ้านนิยมทอผ้าซิ่นตีนจกกันมาก ซึ่งทำกันถึง 150 ครอบครัว และแต่ละบ้านจะมีเครื่องทออยู่ใต้ถุนบ้าน ขณะนี้ผลิตภัณฑ์พื้นเมเข้าชม: 2625 | ความคิดเห็น: 0Tags :ประเพณีพิพิธภัณฑ์

วัดเจ็ดยอดวัดเจ็ดยอดเจดีย์เจ็ดยอด ลักษณะคล้ายกับมหาวิหารโพธิที่พุทธคยาในประเทศอินเดีย ที่ฐานเจดีย์ประดับปูนปั้นรูปเทวดา ด้านนอกพระเจดีย์ก็เช่นกันประดัเข้าชม: 2085 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดพิพิธภัณฑ์

วัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อยู่ที่ถนนพระปกเกล้า วัดนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่พอดี ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียเข้าชม: 1699 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดประเพณีภูเขา

หน้า : 123456789101112131415

Check E-mail กำจัดปลวก
บริษัททัวร์{ พบ 33 รายการ }

บริษัท ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์ จำกัดทัวร์นำเที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล ราคาคนไทย โดยคนภูเเข้าชม: 8671 | ความคิดเห็น: 0

เชียงใหม่วันเดอร์แลนด์ ทราเวลบริษัททัวร์ชั้นนำของภาคเหนือ นำเที่ยวทั่วภาคเหนือ เชียงใหม่ เข้าชม: 14083 | ความคิดเห็น: 0

Travel Spree www.travelspreetour.comรับจัดนำเที่ยว ทั่วไทยและต่างประเทศ ทัวร์ไทยสำหรับชาวต่างชาตเข้าชม: 14814 | ความคิดเห็น: 0

วินนิ่งทัวร์เที่ยวลาวใต้โดยคนพื้อนที่นำเที่ยวโดยตรง ประสบการณ์ยาวนาน บริเข้าชม: 9399 | ความคิดเห็น: 0

เที่ยวลาวใต้กับทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสักมีรถตู้นำเที่ยวที่อุบลและ กทม.ให้เช่า มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่เข้าชม: 8814 | ความคิดเห็น: 0

สไมล์ไทยทัวร์บริการนำเที่ยว เช่ารถตู้ 24 ชม.เข้าชม: 11293 | ความคิดเห็น: 0

บริษัท คูลทริป ทราเวล จำกัดบริการรับจัดนำท่องเที่ยว ในประเทศ และ ต่างประเทศ รับจองที่เข้าชม: 8416 | ความคิดเห็น: 0

ทัวร์กันเอง"ทัวร์กันเอง" บริการนำเที่ยว จัดทัวร์ ท่องเที่ยวในเข้าชม: 11356 | ความคิดเห็น: 0

CK.41 Tours Co.,LtdLondon 12000 ไป เกาหลี 14700 ไป กลับ ราคายังไม่รวมภาษี และจเข้าชม: 7145 | ความคิดเห็น: 0

mytourstationทัวร์ต่างประเทศ Tour ทัวร์พม่า ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เข้าชม: 9418 | ความคิดเห็น: 0