ค้นหา ปลวกคลิกดอทคอม เว็บกำจัดปลวกอันดับ 1

วิหารวิหาร

{ พบ 284 รายการ }

วัดบุปผาราม หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดปลายคลองวัดบุปผาราม หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดปลายคตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง ถนนพัฒนาการปลายคลอง ตำบลวังกระแจะ เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเข้าชม: 2361 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดพิพิธภัณฑ์ประเพณี

วัดคีรีวิหารวัดคีรีวิหารเดิมชื่อว่า วัดท่าเลื่อน หรือวัดภูเขายวน ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเลื่อน เป็นวัดเก่าแก่มีอายุมากกว่า 110 ปีเข้าชม: 2567 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดภูเขาทะเลโบราณสถาน

วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน)วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้ววัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน)ตั้งอยู่ที่ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา มีพระวิหารเก่าแก่ฝีมือช่างเชียงตุงเป็นศิลปะแบบลเข้าชม: 1379 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัด

วัดเจดีย์ซาวหลังวัดเจดีย์ซาวหลังตั้งอยู่ที่ตำบลต้นธงชัย ห่างจากตัวเมือง 1.5 กิโลเมตร ตามถนนสายลำปาง - แจ้ห่ม คำว่า ซาว แปลว่า ยี่สิบ คำว่า หลัง แปลว่า องค์ ฉะนั้นเข้าชม: 1403 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัด

งานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า ลำปางงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า ลำปางงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า ลำปาง ครั้งที่ 10 วันที่ 1 - 5 เมษายน 2552 ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปางเข้าชม: 5886 | ความคิดเห็น: 0Tags :ททท.ประเพณี

เจดีย์พระคุณแม่เจดีย์พระคุณแม่ตั้งอยู่ที่วัดคลองใหม่ ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง ระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ 42 กิโลเมตรเข้าชม: 2601 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดโบราณสถาน

อุโมงค์รถไฟพระพุทธฉายอุโมงค์รถไฟพระพุทธฉายห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นอุโมงค์รถไฟชนิดทางเดียวกว้าง 7 เมตร สูง 7 เมตร ยาว 1197 เมตรเข้าชม: 2791 | ความคิดเห็น: 0Tags :ถ้ำ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น?น้ำตกสามหลั่น? หนึ่งในน้ำตก กว่า 10 แห่งของสระบุรี ที่มีเอกลักษณ์ เป็นลานหินกว้างวางเรียงซ้อนกันเป็นสามชั้นเข้าชม: 4065 | ความคิดเห็น: 0Tags :น้ำตกอุทยานสวนพฤกษศาสตร์ที่พัก

วัดเขาแก้ววรวิหารวัดเขาแก้ววรวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลต้นตาล ทางฝั่งขวาของแม่น้ำป่าสัก ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตรเข้าชม: 2208 | ความคิดเห็น: 0Tags :แม่น้ำวัดโบราณวัตถุ

วัดพะเยาว์วัดพะเยาว์ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำป่าสัก หมู่ 1 ตำบลศาลารีไทย มีถนนสายปากบาง-สระบุรีผ่านเข้าชม: 1920 | ความคิดเห็น: 0Tags :แม่น้ำ

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารมีทางเลี้ยวซ้ายก่อนถึงอำเภอพระพุทธบาทเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2167เข้าชม: 3344 | ความคิดเห็น: 0Tags :โบราณสถานพิพิธภัณฑ์วัดประเพณี

วัดพระพุทธฉายวัดพระพุทธฉายตั้งอยู่เชิงเขาปถวี (ปฐวี) ตำบลหนองปลาไหล เข้าทางเดียวกับอุทยานแห่งชาติพระพุทธฉายเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธฉายเข้าชม: 3679 | ความคิดเห็น: 0Tags :ภูเขาอุทยานวัด

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งตลาดน้ำบางน้ำผึ้งพื้นป่าแห่งนี้จึงเป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ช่วยกรองฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาเข้าชม: 3753 | ความคิดเห็น: 0Tags :ช๊อปปิ้งตลาดน้ำ

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรีประเพณีตักบาตรดอกไม้ อ.พระพุทธบาท จ.สระบชาวอำเภอพระพุทธบาทมีประเพณีตักบาตรดอกไม้สืบสอนกันมาหลายชั่วอายุ โดยกระทำในวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี พิธีจะเเข้าชม: 3675 | ความคิดเห็น: 0Tags :ประเพณีททท.OTOP

วัดใหญ่จอมปราสาทวัดใหญ่จอมปราสาทสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับพระราชทานนามว่า ?วัดใหญ่สาครบุรี? รวมทั้งได้พระราชทานพระไตรปิฎก และยกฐานะเป็นพระอารเข้าชม: 2920 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดโบราณสถาน

วัดสุทธิวาตวราราม หรือ วัดช่องลมวัดสุทธิวาตวราราม หรือ วัดช่องลมพระองพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่ ซึ่งสร้างค์เสด็จพระราชดำเนินท่าฉลอม และทรงตั้งเป็นสุขาภิบาเข้าชม: 7386 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดโบราณสถานร้านอาหารเรือ

เมืองเก่าเวสาลีเมืองเก่าเวสาลีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยทวารวดี บริเวณที่ตั้งชุมชนเป็นที่ราบลุ่มมีทางน้ำไหลผ่าน จากการขุดแต่งใน พ.ศ.2539 พบว่า โบราณสถานซึ่งอยูเข้าชม: 3379 | ความคิดเห็น: 0Tags :ความรู้โบราณสถาน

วัดคีรีวงศ์วัดคีรีวงศ์สร้างสมัยปลายกรุงสุโขทัย เดิมเป็นวัดร้างกลางป่าเขา มีพระธุดงค์แสวงบุญมาพบเมื่อปี 2504 ปัจจุบันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครเข้าชม: 3631 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดกิจกรรม

รอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทนี้ได้อัญเชิญมาจากกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมกับผู้คนที่เกณฑ์มาสร้างเมืองเวสาลี โดยได้นำไปประดิษเข้าชม: 2681 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดความรู้โบราณสถาน

เกาะเกร็ดเกาะเกร็ดเกาะเกร็ดเกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงส่วนที่เป็นแหลม ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี เข้าชม: 2199 | ความคิดเห็น: 0Tags :แม่น้ำวัดเกาะเรือ

หน้า : 123456789101112131415

Check E-mail กำจัดปลวก
บริษัททัวร์{ พบ 33 รายการ }

บริษัท ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์ จำกัดทัวร์นำเที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล ราคาคนไทย โดยคนภูเเข้าชม: 8671 | ความคิดเห็น: 0

เชียงใหม่วันเดอร์แลนด์ ทราเวลบริษัททัวร์ชั้นนำของภาคเหนือ นำเที่ยวทั่วภาคเหนือ เชียงใหม่ เข้าชม: 14083 | ความคิดเห็น: 0

Travel Spree www.travelspreetour.comรับจัดนำเที่ยว ทั่วไทยและต่างประเทศ ทัวร์ไทยสำหรับชาวต่างชาตเข้าชม: 14814 | ความคิดเห็น: 0

วินนิ่งทัวร์เที่ยวลาวใต้โดยคนพื้อนที่นำเที่ยวโดยตรง ประสบการณ์ยาวนาน บริเข้าชม: 9399 | ความคิดเห็น: 0

เที่ยวลาวใต้กับทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสักมีรถตู้นำเที่ยวที่อุบลและ กทม.ให้เช่า มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่เข้าชม: 8814 | ความคิดเห็น: 0

สไมล์ไทยทัวร์บริการนำเที่ยว เช่ารถตู้ 24 ชม.เข้าชม: 11293 | ความคิดเห็น: 0

บริษัท คูลทริป ทราเวล จำกัดบริการรับจัดนำท่องเที่ยว ในประเทศ และ ต่างประเทศ รับจองที่เข้าชม: 8416 | ความคิดเห็น: 0

ทัวร์กันเอง"ทัวร์กันเอง" บริการนำเที่ยว จัดทัวร์ ท่องเที่ยวในเข้าชม: 11356 | ความคิดเห็น: 0

CK.41 Tours Co.,LtdLondon 12000 ไป เกาหลี 14700 ไป กลับ ราคายังไม่รวมภาษี และจเข้าชม: 7145 | ความคิดเห็น: 0

mytourstationทัวร์ต่างประเทศ Tour ทัวร์พม่า ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เข้าชม: 9418 | ความคิดเห็น: 0