ค้นหา ปลวกคลิกดอทคอม เว็บกำจัดปลวกอันดับ 1

พระอุโบสถพระอุโบสถ

{ พบ 197 รายการ }

วัดเจดีย์ซาวหลังวัดเจดีย์ซาวหลังตั้งอยู่ที่ตำบลต้นธงชัย ห่างจากตัวเมือง 1.5 กิโลเมตร ตามถนนสายลำปาง - แจ้ห่ม คำว่า ซาว แปลว่า ยี่สิบ คำว่า หลัง แปลว่า องค์ ฉะนั้นเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัด

เสาร้องไห้ วัดสูงเสาร้องไห้ วัดสูงตั้งอยู่ในศาลนางตะเคียนทอง ณ วัดสูง ตำบลเสาไห้ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสาไห้ประมาณ 500 เมตรเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดประเพณีแม่น้ำ

วัดสมุหประดิษฐารามวัดสมุหประดิษฐารามตั้งอยู่ที่ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตรเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :แม่น้ำโบราณสถานประเพณีวัด

วัดศรีบุรีรัตนารามวัดศรีบุรีรัตนารามวัดนี้จะมีลักษณะเด่นที่ตัวฐานของพระอุโบสถ ซึ่งจะมีรูปแบบคล้ายเรือสำเภาซึ่งสวยงามมากลวดลายต่างๆเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัด

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารมีทางเลี้ยวซ้ายก่อนถึงอำเภอพระพุทธบาทเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2167เข้าชม: 869 | ความคิดเห็น: 0Tags :โบราณสถานพิพิธภัณฑ์วัดประเพณี

วัดจันทบุรีวัดจันทบุรีตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเก่า หมู่ 6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ เลยจากที่ว่าการอำเภอไปประมาณ 1 กิโลเมตรเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดประวัติศาสตร์

วัดใหญ่จอมปราสาทวัดใหญ่จอมปราสาทสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับพระราชทานนามว่า ?วัดใหญ่สาครบุรี? รวมทั้งได้พระราชทานพระไตรปิฎก และยกฐานะเป็นพระอารเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดโบราณสถาน

วัดโคกขามวัดโคกขามตั้งอยู่ริมคลองโคกขาม หมู่ 1 ตำบลโคกขาม เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 35 เลี้ยวซ้ายเข้าทางวัดพันท้ายนรสิงห์ประมาณ 3 กิโลเมตรเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :แม่น้ำวัดโบราณสถาน

วัดโกรกกรากวัดโกรกกรากสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สิ่งก่อสร้างประกอบด้วย พระอุโบสถไม้ เจดีย์ราย 2 องค์ สิ่งที่น่าแปลกของวัดนี้คือ พระประธานในโบสถ์เข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดแม่น้ำโบราณสถานประเพณี

วัดจอมคีรีนาคพรตวัดจอมคีรีนาคพรตสิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ รอยพระพุทธบาทจำลองและพระอุโบสถที่ชาวบ้านเรียกว่า โบสถ์เทวดาสร้าง ทุกๆ เดือน 12 ของปีจะมีงานนมัสการและปิดเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดภูเขา

วัดคีรีวงศ์วัดคีรีวงศ์สร้างสมัยปลายกรุงสุโขทัย เดิมเป็นวัดร้างกลางป่าเขา มีพระธุดงค์แสวงบุญมาพบเมื่อปี 2504 ปัจจุบันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดกิจกรรม

เกาะเกร็ดเกาะเกร็ดเกาะเกร็ดเกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงส่วนที่เป็นแหลม ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี เข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :แม่น้ำวัดเกาะเรือ

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนตั้งอยู่ที่ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง วัดแห่งนี้เดิมเป็นเพียงโรงเจขนาดเล็ก ต่อมาเจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ กรุงเทเข้าชม: 870 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดร้านอาหาร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้รับการประกาศให้เป็น "มรดกโลก" ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จากองค์การศึกษาวิทยาเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :อุทยานโบราณสถาน

ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง(10)ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง(10)วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร คติ ?เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล? เครื่องสักการะ ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 3 ดอกเข้าชม: 870 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดประเพณีความรู้

ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (9)ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (9)วัดบวรนิเวศวิหาร คติ ?พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต? เครื่องสักการะ ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 3 ดอกเข้าชม: 869 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดประเพณีความรู้

ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (6)ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (6)วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร คติ ?ชื่อเสียงโด่งดัง คนนิยมชมชอบ? เครื่องสักการะ ธูป 3 ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลวเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดประเพณีความรู้

ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (5)ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (5)วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) คติ ?เพื่อจิตใจสะอาด ดุจรัตนตรัย? เครื่องสักการะ ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกไม้เข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดประเพณีความรู้

ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (2)ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (2)วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร คติ ?เดินทางปลอดภัยดี มีมิตรไมตรีที่ดี? เครื่องสักการะ ธูป 3 ดอก เทียนแดงคู่ ดอกไม้พวงมาลัยเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดประเพณีความรู้

วัดศรีสุพรรณวัดศรีสุพรรณเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ โครงสร้างก่ออิฐถือปูน และประดับตกแต่งลวดลายทุกส่วนด้วยอลูมิเนียมและเงิน สลักลวดลายภาพ สามมิติ เรื่องราวเข้าชม: 868 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดพิพิธภัณฑ์

หน้า : 12345678910

Check E-mail กำจัดปลวก
บริษัททัวร์{ พบ 33 รายการ }

บริษัท ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์ จำกัดทัวร์นำเที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล ราคาคนไทย โดยคนภูเเข้าชม: 871 | ความคิดเห็น: 0

เชียงใหม่วันเดอร์แลนด์ ทราเวลบริษัททัวร์ชั้นนำของภาคเหนือ นำเที่ยวทั่วภาคเหนือ เชียงใหม่ เข้าชม: 874 | ความคิดเห็น: 0

Travel Spree www.travelspreetour.comรับจัดนำเที่ยว ทั่วไทยและต่างประเทศ ทัวร์ไทยสำหรับชาวต่างชาตเข้าชม: 872 | ความคิดเห็น: 0

วินนิ่งทัวร์เที่ยวลาวใต้โดยคนพื้อนที่นำเที่ยวโดยตรง ประสบการณ์ยาวนาน บริเข้าชม: 875 | ความคิดเห็น: 0

เที่ยวลาวใต้กับทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสักมีรถตู้นำเที่ยวที่อุบลและ กทม.ให้เช่า มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่เข้าชม: 876 | ความคิดเห็น: 0

สไมล์ไทยทัวร์บริการนำเที่ยว เช่ารถตู้ 24 ชม.เข้าชม: 872 | ความคิดเห็น: 0

บริษัท คูลทริป ทราเวล จำกัดบริการรับจัดนำท่องเที่ยว ในประเทศ และ ต่างประเทศ รับจองที่เข้าชม: 871 | ความคิดเห็น: 0

ทัวร์กันเอง"ทัวร์กันเอง" บริการนำเที่ยว จัดทัวร์ ท่องเที่ยวในเข้าชม: 871 | ความคิดเห็น: 0

CK.41 Tours Co.,LtdLondon 12000 ไป เกาหลี 14700 ไป กลับ ราคายังไม่รวมภาษี และจเข้าชม: 870 | ความคิดเห็น: 0

mytourstationทัวร์ต่างประเทศ Tour ทัวร์พม่า ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เข้าชม: 871 | ความคิดเห็น: 0