ค้นหา ปลวกคลิกดอทคอม เว็บกำจัดปลวกอันดับ 1

ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์

{ พบ 360 รายการ }

วังสวนบ้านแก้ววังสวนบ้านแก้วเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2493-2511 รวม 18 ปี พระองค์ทรงใช้ที่นี่เป็นที่ดำเนินงานเข้าชม: 898 | ความคิดเห็น: 0Tags :อนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีอยู่ห่างจากเทศบาลกันตังประมาณ 200 เมตร ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนค่ายพิทักษ์ ตำบลกันตัง เป็นที่ตั้งของสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือเข้าชม: 801 | ความคิดเห็น: 0Tags :พิพิธภัณฑ์

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง บนเนื้อที่ 23 ไร่ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติเข้าชม: 828 | ความคิดเห็น: 0Tags :ศูนย์วัฒนธรรมการแสดง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการค้าทางเรือของไทย ซึ่งมีการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้จากการดำเนินงานด้านการศึกษาค้นคว้าวิเข้าชม: 815 | ความคิดเห็น: 0Tags :พิพิธภัณฑ์

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากออุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าเข้าชม: 813 | ความคิดเห็น: 0Tags :ศูนย์วิจัย

เกาะเต่าเกาะเต่าเป็นเกาะที่ตั้งโดดเดี่ยวในอ่าวไทย อยู่ห่างจากอำเภอเกาะพะงัน 45 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าชม: 797 | ความคิดเห็น: 0Tags :เกาะประวัติศาสตร์ทะเลบังกะโล

ตึกแดงตึกแดงเดิมเป็นที่ตั้งของป้อมพิฆาตปัจจามิตรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบุรีได้รื้อป้อมแห่งนี้ลงเข้าชม: 818 | ความคิดเห็น: 0Tags :อนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์

ถ้ำเขาชะอางค์ทรงเครื่องถ้ำเขาชะอางค์ทรงเครื่องตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอบ่อทองไปทางทิศตะวันออก ไปประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นถ้ำใหญ่จุคนได้นับพันคน มีหินงอกหินย้อยสวยงาม และมีค้างคาวอาเข้าชม: 842 | ความคิดเห็น: 0Tags :ถ้ำภูเขาโบราณสถานประวัติศาสตร์

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเตียน ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯเข้าชม: 801 | ความคิดเห็น: 0Tags :พิพิธภัณฑ์ความรู้

อุทยานแห่งชาติคลองพนมอุทยานแห่งชาติคลองพนมเป็นอุทยานที่กำลังจะประกาศจัดตั้ง อยู่ในเขตตำบลคลองสก ตำบลพนม ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม มีเนื้อที่ 2,900,000 ไร่เข้าชม: 803 | ความคิดเห็น: 0Tags :อุทยานภูเขาแม่น้ำประวัติศาสตร์

สวนโมกขพลารามสวนโมกขพลารามอยู่บริเวณเขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 134เข้าชม: 825 | ความคิดเห็น: 0Tags :ภูเขาการศึกษาศูนย์ศิลปะประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห์เสนี)พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว 112 เขตวังทองหลาง เป็นสถานที่รวมรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในสมัยของเจ้าพระยาบดินทร เดชาเข้าชม: 828 | ความคิดเห็น: 0Tags :พิพิธภัณฑ์ความรู้

พิพิธภัณฑ์เขตบางรักพิพิธภัณฑ์เขตบางรักตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ซอยเจริญกรุง 43 ตรงข้ามไปรษณีย์กลางบางรักเข้าชม: 826 | ความคิดเห็น: 0Tags :พิพิธภัณฑ์ความรู้

แหล่งโบราณคดีบ้านดงน้ำบ่อแหล่งโบราณคดีบ้านดงน้ำบ่อตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 334 เข้าทางสถานีเขาสูงเข้าชม: 821 | ความคิดเห็น: 0Tags :ภูเขาประวัติศาสตร์ประเพณีโบราณสถาน

พระบวรราชวังสีทาพระบวรราชวังสีทาตั้งอยู่ที่ตำบลสองคอน ประวัติพระบวรราชวังแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างที่ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งตะวันตกเข้าชม: 810 | ความคิดเห็น: 0Tags :ประวัติศาสตร์แม่น้ำ

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิพิธภัณฑ์ศิริราชตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อยเข้าชม: 847 | ความคิดเห็น: 0Tags :พิพิธภัณฑ์ความรู้

แหล่งโบราณคดีเขาคาแหล่งโบราณคดีเขาคาเป็นศาสนสถานสำคัญในลัทธิไศวนิกาย ซึ่งเคารพนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุดเข้าชม: 825 | ความคิดเห็น: 0Tags :ศาลาโบราณสถานโบราณวัตถุประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆตั้งอยู่บริเวณหลังพระที่นั่งอนันตสมาคม ในเขตพระราชวังดุสิต เป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เดิมตั้งอยู่บนเกาะสีชัง สร้เข้าชม: 797 | ความคิดเห็น: 0Tags :สถาปัตยกรรมโบราณสถานพิพิธภัณฑ์

เจดีย์ยักษ์เจดีย์ยักษ์เป็นเจดีย์สูงใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเจดีย์พระบรมธาตุ ทรงเจดีย์เป็นแบบลังกาเข้าชม: 791 | ความคิดเห็น: 0Tags :ประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณพิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณตั้งอยู่ในบริเวณด้านหน้าและด้านข้างของกระทรวงกลาโหมเข้าชม: 820 | ความคิดเห็น: 0Tags :ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม


Check E-mail กำจัดปลวก
บริษัททัวร์{ พบ 33 รายการ }

บริษัท ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์ จำกัดทัวร์นำเที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล ราคาคนไทย โดยคนภูเเข้าชม: 1365 | ความคิดเห็น: 0

เชียงใหม่วันเดอร์แลนด์ ทราเวลบริษัททัวร์ชั้นนำของภาคเหนือ นำเที่ยวทั่วภาคเหนือ เชียงใหม่ เข้าชม: 1302 | ความคิดเห็น: 0

Travel Spree www.travelspreetour.comรับจัดนำเที่ยว ทั่วไทยและต่างประเทศ ทัวร์ไทยสำหรับชาวต่างชาตเข้าชม: 1310 | ความคิดเห็น: 0

วินนิ่งทัวร์เที่ยวลาวใต้โดยคนพื้อนที่นำเที่ยวโดยตรง ประสบการณ์ยาวนาน บริเข้าชม: 1285 | ความคิดเห็น: 0

เที่ยวลาวใต้กับทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสักมีรถตู้นำเที่ยวที่อุบลและ กทม.ให้เช่า มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่เข้าชม: 1316 | ความคิดเห็น: 0

สไมล์ไทยทัวร์บริการนำเที่ยว เช่ารถตู้ 24 ชม.เข้าชม: 1323 | ความคิดเห็น: 0

บริษัท คูลทริป ทราเวล จำกัดบริการรับจัดนำท่องเที่ยว ในประเทศ และ ต่างประเทศ รับจองที่เข้าชม: 1284 | ความคิดเห็น: 0

ทัวร์กันเอง"ทัวร์กันเอง" บริการนำเที่ยว จัดทัวร์ ท่องเที่ยวในเข้าชม: 1324 | ความคิดเห็น: 0

CK.41 Tours Co.,LtdLondon 12000 ไป เกาหลี 14700 ไป กลับ ราคายังไม่รวมภาษี และจเข้าชม: 1625 | ความคิดเห็น: 0

mytourstationทัวร์ต่างประเทศ Tour ทัวร์พม่า ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เข้าชม: 1332 | ความคิดเห็น: 0