ชื่อที่พัก : The idol Phuket
89/78 ซ ใสยวน 11 ต ราไวย์ อ เมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130
โทรศัพท์ : 081-8451889  แฟกซ์ : 076-287002
อีเมล์ : info@theidolphuket.com
รายชื่อผู้โอนเงินจองห้องพักฯ แล้ว

ลำดับ ชื่อผู้จองห้องพัก วันที่เข้าพัก (Chk in) วันที่ออก (Chk out) วันที่โอนเงิน จน.เงินที่โอน เบอร์โทร ชื่อห้องพัก


ออกจากระบบ