ชื่อที่พัก : ชุมพรซันนี่บีช : Chumphon Sunny Beach Resort
393 หม่ 1 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220 ทุ่งตะโก ชุมพร 86220
โทรศัพท์ : 0-2641-5515, 0-81620-8648 , 0-7757-9148  แฟกซ์ : -
อีเมล์ : sunnybeachresort@hotmail.com
รายชื่อผู้โอนเงินจองห้องพักฯ แล้ว

ลำดับ ชื่อผู้จองห้องพัก วันที่เข้าพัก (Chk in) วันที่ออก (Chk out) วันที่โอนเงิน จน.เงินที่โอน เบอร์โทร ชื่อห้องพัก


ออกจากระบบ