ชื่อที่พัก : Private Home Resort : ไปรเวท โฮม รีสอร์ท
111/3 ในโครงการเดือนล้อม กม. 3 ถ.ชัฏป่าหวาย - โป่งกระทิง ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
โทรศัพท์ : 02-3702033 , 086-9823372 , 080-0846802  แฟกซ์ : -
อีเมล์ : privatehomeresort@hotmail.com
รายชื่อผู้โอนเงินจองห้องพักฯ แล้ว

ลำดับ ชื่อผู้จองห้องพัก วันที่เข้าพัก (Chk in) วันที่ออก (Chk out) วันที่โอนเงิน จน.เงินที่โอน เบอร์โทร ชื่อห้องพัก


ออกจากระบบ