ชื่อที่พัก : ไสไทยการ์เด้นโฮม (Saithai Garden Home)
127 ม.4 ถ.สุสานหอย ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 086-9490449,075-700654  แฟกซ์ : 075700721
อีเมล์ : saithai_127@hotmail.co.th,info@saithaivilla.com,saithaigardenhomevilla2010@gmil.com
รายชื่อผู้โอนเงินจองห้องพักฯ แล้ว

ลำดับ ชื่อผู้จองห้องพัก วันที่เข้าพัก (Chk in) วันที่ออก (Chk out) วันที่โอนเงิน จน.เงินที่โอน เบอร์โทร ชื่อห้องพัก


ออกจากระบบ